Ennetusmudel

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on saanud rahastuse projektile „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks”. Tegemist on ennetustööle keskenduva projektiga, mis keskendub koolist väljalangevuseriskis laste ja noorte toetamisele. Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülesed ja erinevaid valdkondi kaasavad ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud … Jätka Ennetusmudel lugemist